”Att kunna gå utanför dörren, med en kopp kaffe, när man själv vill, hur som helst, realisera en idé, tanke som kan göra skillnad. …Det är stort. Det är hemma. Det är Design708..."


"708" är helt enkelt en del av min hemadress och antyder styrkan och möjligheterna av/kring platsen där man lever och verkar med allt vad det nu innebär...

2:ND ROUND


"Gårdagens produkter blir dagens & bygger framtiden. Hållbart. Tidlöst. Miljöschysst.

2:ND ROUND handlar om "NYTT MEN INTE SENASTE MODELL".


2:ND ROUND handlar om att använda och hitta sätt att förädla produkter/material och låta dem gå en runda till...


2:ND ROUND handlar om att skapa motiv med ett budskap på material med en historia och på så sätt bidra till en lite "miljöschysstare" värld.

SALMING 21


Bilden visar en ung Börje som hockeyspelare #21 i Toronto Maple Leafs.


Börje drabbad av ALS men ändå så viljestark och i ett sammanhang där han, omgiven av sin familj,
gav oss en sista möjlighet att visa vår kärlek och respekt.


Börje med sina karakteristiska drag, ärrad av åren som gått. ”Stark som en Björn - Isens konung”.


Autografen som står för så mycket, för så många och på så olika sätt.

"SALMING 21" 

”Stark som en Björn - Isens konung”.

Unikt framtaget samlarglas med Börje Salmings autograf samt tillhörande skyddstub med historiska bilder av Börje.


Glas och tub är numrerade 1-1000.


Glaset är 0,4 liter

(obs! Går ej att önska specifikt nummer.) Begränsat antal kvar.

LIVE2TELL...


Vår tanke med "Live2Tell..." är att, som det uttrycks, en historia berättas av någon som drabbats av av psykisk ohälsa p g a. exempelvis ätstörningsproblematik och tagit sig igenom.
  
Via "Autograph4life" manifesteras personen ifråga och överskottet av försäljningen går till XXXX och deras förebyggande arbete för psykisk hälsa och att stärka unga individer att bl a kunna säga till när tanklösa, förflugna ordslängs ut. Att våga be om hjälp...

...Tell2Live.

LITTERA PYTHAGORAE


Enligt Pythagoras symboliserade "Y"människolivet där foten är spädbarnets oförstörda sinne och de utsträcktaarmarna valet mellan det godas och det ondas vägar när människan blir vuxen.


...Det sägs att Bengt Lindström, med sitt stora konstverk på Deltat i Timrå, Västernorrland, avsåg att gestalta matematikern och filosofen Pythagoras tankar kring symbolen Ypsilon (Y)...


Vår vision: "Att sälja lika många Y:n som Dalahästar..."

THE SKVADER OF SWEDEN 


Med rötterna i vår lokalhistoria och i våra berättartraditioner är Skvadern ett väsen i vardande genom kunskap och humor i samverkan och samförstånd.


Vår strävan är att lyfta Skvadern som symbol och varumärke och ge Håkan Dahlmark en rättmätig plats i vår kulturhistoria och platsidentitet.


Den knyter ihop vår region genom att manifestera såväl naturen med dess mystik och folktro som staden, med träpatroner, arbetarrörelse, idrottsrörelse, feminism, särpräglad humor och berättartraditioner och lyfter upp detta i en nutida och framtida kontext.


Våra intentioner är att samla olika perspektiv och berättelser om och kring Skvadern och låta dessa hamna under"The Skvader of Sweden"och dess vingar


Ett starkt varumärke som manifesterar och befäster vår region i ett nationellt och globalt sammanhang och gör det med såväl djup som bredd.


En markör för styrka att stå emot det onda i tiden.

WINWINWIN


Föreningslivet spelar en viktig roll i samhället.


Genom att främja samarbete via kreativitet, kunskap och glädje kan vi bidra till att stärkt gemenskap och möjliggöra för människor att växa via sina intressen och engagemang.


Ett steg närmare vår vision om en lite schysstare värld...

AUTOGRAPH4LIFE


"Autograph4Life" bygger vidare på konceptet "Autografglaset" men med en bredare ansats kring såväl konceptualisering, som människan bakom autografen. 


Ju bättre vi lyckas med våra ansatser desto mer kan vi hjälpa.
 
Rent symboliskt vill vi, tillsammans med olika förebilder, göra den smala vägen lite bredare, lite lättare att ta och hålla sig till...SCHYSSTING


”SCHYSSTING” innebär ett ställningstagande, inte bara för allas lika värde utan även att alla ska känna och uppleva likavärdet. Att bli sedd. Att bli hörd på. Att bli bekräftad. Att man duger som man är.


Med inspiration av symbolik och gestaltning kopplad till, det i Västernorrland stående, 30,5 m höga Y med förlaga av den världsberömda konstnären Bengt Lindström har ”SCHYSSTING” skapats.


”SCHYSSTING” har en direkt koppling till diskrimineringsgrunderna som, på ett övergripande plan manifesterar vad det innebär att vara schysst.


Barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna samt idrottsrörelsen liggersom en solid grund för ”SCHYSSTING”.


”SCHYSSTING” står , i grund och botten, för det goda valet, att vi på en enkel allmänmänsklig nivå säger hej, frågar hur man mår, inte tränger sig före, är snäll mot djur, inte retas, kan säga förlåt…

GENIUS LOCI


”Att kunna gå utanför dörren, med en koppkaffe, när man själv vill, hur som helst, och realisera en idé, tanke. … Det är708.
Att vara närvarande. Det är 708.
Att "Vila i klykan". Det är 708.
Att kunna erbjuda det där lilla extra.
Det är 708.
Att låta kropp och tanke löpa fritt.
Det är 708.
Att via tidigare erfarenheter bygga något nytt. Det är 708.
Att låta varje stund vara av betydelse. Det är 708."

"708" ärhelt enkelt en del av min hemadress och hemmaplan och antyder styrkan ochmöjligheterna av /kring platsen där man bor, lever och verkar med allt vad det nu innebär...

VAD/VAR ÄR DITT GENIUS LOCI?

HOCKEYDYNAMIT


Ishockeyns själ är svår att definiera, men det finns flera faktorer som bidrar till dess popularitet.

En av dessa faktorer är sportens snabba tempo och intensitet. Ishockey är en sport som kräver snabbhet, smidighet, och uthållighet från spelarna.

 

En annan faktor som bidrar till ishockeyns popularitet är dess sociala aspekter. Ishockey är en sport som ofta spelas i lag, vilket innebär att spelarna måste samarbeta och kommunicera för att nå framgång.


Detta kan bidra till att bygga starka vänskapsband och gemenskap inom och runt laget som ges uttryck i ett än större sammanhang.- HOCKEYDYNAMIT

15


Andy Warhol sa en gång att alla människor får sina 15 minuter av

berömmelse.


På samma sätt kan design skapa en plattform där man blir sedd, hörd och lyssnad på.


Genom att använda design som ett verktyg kan man uttrycka sig själv och få sin röst hörd i en värld som är full av information och konkurrens.


Dessa 15 minuter kan vara en möjlighet att skapa något unikt och få det att skina i rampljuset.

2:ND ROUND


"Gårdagens produkter blir dagens & bygger framtiden. Hållbart. Tidlöst. Miljöschysst."


2:ND ROUND handlar om "NYTT MEN INTE SENASTE MODELL".


2:ND ROUND handlar om att använda och hitta sätt att förädla produkter/material och låta dem gå en runda till...


2:ND ROUND handlar om att skapa motiv med ett budskap på material med en historia och på så sätt bidra till en lite "miljöschysstare" värld.


"Frihet är att förutsättningslöst söka nya användningsområden för de prylar du har"

-Konsten att leva enkelt-

SCHYSSTING


”SCHYSSTING” innebär ett ställningstagande, inte bara för allas lika värde utan även att alla ska känna och uppleva likavärdet. Att bli sedd. Att bli hörd på. Att bli bekräftad. Att man duger som man är.


Med inspiration av symbolik och gestaltning kopplad till, det i Västernorrland stående, 30,5 m höga Y med förlaga av den världsberömda konstnären Bengt Lindström har ”SCHYSSTING” skapats.


”SCHYSSTING” har en direkt koppling till diskrimineringsgrunderna som, på ett övergripande plan manifesterar vad det innebär att vara schysst.


Barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna samt idrottsrörelsen liggersom en solid grund för ”SCHYSSTING”.


”SCHYSSTING” står , i grund och botten, för det goda valet, att vi på en enkel allmänmänsklig nivå säger hej, frågar hur man mår, inte tränger sig före, är snäll mot djur, inte retas, kan säga förlåt…

WINWINWIN


Föreningslivet spelar en viktig roll i samhället.

Genom att främja samarbete via kreativitet, kunskap och glädje kan vi bidra till att stärkt gemenskap och möjliggöra för människor att växa via sina intressen och engagemang.


Ett steg närmare vår vision om en lite schysstare värld...

SKVADERNEVENT


Skvadern på 2000-talet, uppdaterad, med vingar och klor redo att kämpa mot det onda för det goda i tiden.


Med rötterna i vår lokalhistoria och i våra berättartraditioner är Skvadern ett väsen i vardande genom kunskap och humor i samverkan och samförstånd.

THE CUBE


 "Känslan av trä, kombinerat med färgernas magi och betydelse, toppat med ett motiv. Eller varför inte låta varje sida bära sitt eget motiv/text och tillsammmans bilda en schysst helhet..."


Vår värmeljushållare i form av en träkub kombinerar design och funktionalitet på ett unikt sätt.


"The Cube"-kollektionen erbjuder en mängd olika färger och mönster som ger en känsla av trä och liv åt dina rum. 


 Skapa en mysig atmosfär och sprid lugn med hjälp av denna vackra och personliga inredningsdetalj.

B2B


"Vår strävan är att designa konceptualiserade profil- och presentprodukter med fokus på hållbarhet och ett brett samhällsperspektiv"


Det handlar om att erbjuda företag och organisationer hållbara, genomtänkta och konceptualiserade profil- och presentartiklar som vårdar och stärker varumärket såväl internt som externt.


Vår idé är att utveckla och förädla hållbara, konceptualiserade profil- och presentprodukter med lokal förankring och med ett såväl globalt perspektiv som med ett socialt engagemang...


"Att i samverkan och meningsskapande med grundläggande demokratiska värderingar stärka och skapa mervärden kopplade till vår förhoppning om en lite schysstare värld...”


"Att via våra produkter vara behjälpliga företag, föreningar och privatpersoner att verka i en positiv anda som huvudpersoner i olika sammanhang samtidigt som man bidrar till att nå gemensamma mål för ett hållbarare samhälle..."

AUTOGRAPH4LIFE


Vi på Design708 är stolta över att erbjuda en unik och personlig upplevelse i form av "Autograph4Life"


"Autograph4Life" symboliserar själva essensen av vem du var, vem du är och vem du vill bli.


Med designade produkter hjälper vi dig att uttrycka din personlighet och stärka ditt varumärke.


Låt "Autograph4Life" bli en symbol för dig, din unika identitet och starka vilja att göra skillnad.


LITTERA
PYTHAGORAE


Littera Pythagorae, även känd som "y" eller Pythagoras bokstav, är en symbol som kan ge vägval och möjlighet till vila i klykan.


Dess unika form representerar en harmonisk balans och enkelhet.


På Design708 kan du upptäcka hur denna fascinerande form kan omvandlas till vackra och innovativa designkoncept.


Utforska möjligheterna och låt Littera Pythagorae inspirera ditt nästa designprojekt.


THE TRUE COLOURS
OF SWEDEN


"The True Colours of Sweden" - "Färgernas magi" möjliggör en så väl yttre som inre resa.

En resa som börjar i gårdagen, landar i nutiden och sätter framtiden i ett hållbart perspektiv...


En resa där färgerna, enskilt och tillsammans bidrar till insikt om oss själva och om vår omvärld"...


The True Colours of Sweden" symboliserar summan av ett yttre och inre landskap.


Med "Y:et" i Timrå med dess färger, symbolik, det ursprungliga och världskonstnären Bengt Lindström i centrum.


"The True Colours of Sweden", där varje enskild färg har en betydelse och tillsammans skapar en schysst och hållbar helhet.


THE TRUE COLOURS
OF SWEDEN


"The True Colours of Sweden" - "Färgernas magi" möjliggör en så väl yttre som inre resa.

En resa som börjar i gårdagen, landar i nutiden och sätter framtiden i ett hållbart perspektiv...


En resa där färgerna, enskilt och tillsammans bidrar till insikt om oss själva och om vår omvärld"...


The True Colours of Sweden" symboliserar summan av ett yttre och inre landskap.


Med "Y:et" i Timrå med dess färger, symbolik, det ursprungliga och världskonstnären Bengt Lindström i centrum.


"The True Colours of Sweden", där varje enskild färg har en betydelse och tillsammans skapar en schysst och hållbar helhet.


VÅRA TEMAN


"2:ND ROUND"

Design708 strävar efter att främja hållbarhet genom sina produkter. Vi är stolta över att erbjuda miljövänliga material och en cirkulär produktion, vilket innebär att vi inte slösar på resurser utan istället återanvänder och återvinner. Vi tror att små förändringar kan göra stor skillnad, och vi uppmanar alla att bli medvetna om sin konsumtion. Välj Design708 för en hållbar och miljöschysst designupplevelse.


"SALMING21"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"GENIUS LOCI"

Hemma är mer än bara fyra väggar och tak. Det handlar om platsens själ, den unika atmosfären och känslan av en plats. På Design708 är det själva grunden för att skapa design som fångar just detta - genius loci. Vi tror på att skapa hållbara och personliga produkter med utgångspunkt hemma...


"CONTOURS de L´ART"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"THE CUBE"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"WINWINWIN"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"AUTOGRAPH4LIFE"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"CRILLES LASERGRAVYR"

Crilles Lasergravyr erbjuder en mängd möjligheter för att skapa unika och personliga designs på olika material såsom trä och glas. Med hjälp av lasergravyr kan du ge dina produkter en extra touch av elegans och individualitet. Oavsett om det är skyltar, presentartiklar eller personliga presenter, är Crilles Lasergravyr det perfekta valet för att göra dina idéer till verklighet.


"LITTERA PYTHAGORAE"

Littera Pythagorae är en symbol som kopplas till Pythagoras och hans lära. Den används ibland för att representera vägvalet i livet, där Y står för den punkt där man måste välja mellan olika vägar. Bengt Lindström var en konstnär som använde sig av denna symbolik och Geoffroy Tory var en fransk boktryckare som även han använde sig av denna symbol.


"HOCKEYDYNAMIT"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"MATCHENS LIRARE"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"...DYNAMIT"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"WALL4LIFE"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"ROSA MATCHEN"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"DIAMANTEN"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"SCHYSSTING"

På Design708 tror vi på att vara schysst mot alla. Vi värdesätter och respekterar människors olikheter och diskriminerar inte baserat på kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Vi skapar också en plats där varje persons röst blir hörd och lyssnad på. Vår karaktär, Schyssting, symboliserar dessa värden och representerar vår strävan efter inkludering och rättvisa. 


"THE SKVADER OF SWEDEN"

Skvadern på 2000-talet, uppdaterad, medvingar och klor redo att kämpa mot det onda för det goda i tiden.

Med rötterna i vår lokalhistoria och i våra berättartraditioner är Skvadern ett väsen i vardande genom kunskap och humor i samverkan och samförstånd.


"15"

Andy Warhol sa en gång att alla människor får sina 15 minuter av berömmelse. På samma sätt kan design skapa en plattform där man blir sedd, hörd och lyssnad på. Genom att använda design som ett verktyg kan man uttrycka sig själv och få sin röst hörd i en värld som är full av information och konkurrens. Dessa 15 minuter kan vara en möjlighet att skapa något unikt och få det att skina i rampljuset.


"...BRÄDAN"

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"TRUE COLOURS..."

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


"LIVE2TELL..."

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


NUMRERAD UPPLAGA

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

1 "LIVE2TELL..."

2 "2:ND ROUND"

3 "TOUR OF HISTORY"

4 "LES CONTOURS DE L´ART"

5 "HOCKEYDYNAMIT"

6 "DET SKA VI FIRA"

7 "THE SKVADER OF SWEDEN"

8 "LITTERA PYTHAGORAE"

9 "GENIUS LOCI"

10 "SCHYSSTING"

11 "MATCHENS LIRARE"

12 "PARTYBRÄDAN"

13 "THE CUBE"

14 "...DYNAMIT"

15 "AUTOGRAFGLASET"

16 "THE TRUE COLOURS OF SWEDEN"

17 "WINWINWIN"

18 "PYTHAGORAS ASK"

19 "SCHYSSTINGONSDAG"

20 "SCHYSSTINGKONVENTIONEN"

21 "SALMING21"- "21SALMING"

22 "AUTOGRAPH4LIFE"

23 "WALL4LIFE"

24 "IF  I CAN DREAM"

25 "VILA I KLYKAN"

26 "ROSA MATCHEN"

KONTAKT


Vi på Design708 finns här för att hjälpa dig med alla dina designbehov.


Hör av dig till oss för att diskutera dina idéer, få hjälp med att skapa ett nytt koncept eller bara för att ställa frågor.


Vi ser fram emot att höra från dig och spännande samarbeten!