SCHYSSTING


”SCHYSSTING” innebär ett ställningstagande, inte bara för allas lika värde utan även att alla ska känna och uppleva likavärdet. Att bli sedd. Att bli hörd på. Att bli bekräftad. Att man duger som man är.


Med inspiration av symbolik och gestaltning kopplad till, det i Västernorrland stående, 30,5 m höga Y med förlaga av den världsberömda konstnären Bengt Lindström har ”SCHYSSTING” skapats.


”SCHYSSTING” har en direkt koppling till diskrimineringsgrunderna som, på ett övergripande plan manifesterar vad det innebär att vara schysst.


Barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna samt idrottsrörelsen liggersom en solid grund för ”SCHYSSTING”.


”SCHYSSTING” står , i grund och botten, för det goda valet, att vi på en enkel allmänmänsklig nivå säger hej, frågar hur man mår, inte tränger sig före, är snäll mot djur, inte retas, kan säga förlåt…