B2B


"Vår strävan är att designa konceptualiserade profil- och presentprodukter med fokus på hållbarhet och ett brett samhällsperspektiv"


Det handlar om att erbjuda företag och organisationer hållbara, genomtänkta och konceptualiserade profil- och presentartiklar som vårdar och stärker varumärket såväl internt som externt.


Vår idé är att utveckla och förädla hållbara, konceptualiserade profil- och presentprodukter med lokal förankring och med ett såväl globalt perspektiv som med ett socialt engagemang...


"Att i samverkan och meningsskapande med grundläggande demokratiska värderingar stärka och skapa mervärden kopplade till vår förhoppning om en lite schysstare värld...”


"Att via våra produkter vara behjälpliga företag, föreningar och privatpersoner att verka i en positiv anda som huvudpersoner i olika sammanhang samtidigt som man bidrar till att nå gemensamma mål för ett hållbarare samhälle..."