2:ND ROUND


"Gårdagens produkter blir dagens & bygger framtiden. Hållbart. Tidlöst. Miljöschysst.

2:ND ROUND handlar om "NYTT MEN INTE SENASTE MODELL".


2:ND ROUND handlar om att använda och hitta sätt att förädla produkter/material och låta dem gå en runda till...


2:ND ROUND handlar om att skapa motiv med ett budskap på material med en historia och på så sätt bidra till en lite "miljöschysstare" värld.

WINWINWIN


Föreningslivet spelar en viktig roll i samhället.


Genom att främja samarbete via kreativitet, kunskap och glädje kan vi bidra till att stärkt gemenskap och möjliggöra för människor att växa via sina intressen och engagemang.


Ett steg närmare vår vision om en lite schysstare värld...


"Autograph4Life" bygger vidare på konceptet "Autografglaset" men med en bredare ansats kring såväl konceptualisering, som människan bakom autografen. 


Ju bättre vi lyckas med våra ansatser desto mer kan vi hjälpa.
 
Rent symboliskt vill vi, tillsammans med olika förebilder, göra den smala vägen lite bredare, lite lättare att ta och hålla sig till...AUTOGRAPH4LIFE

LITTERA PYTHAGORAE


Enligt Pythagoras symboliserade "Y"människolivet där foten är spädbarnets oförstörda sinne och de utsträcktaarmarna valet mellan det godas och det ondas vägar när människan blir vuxen.


...Det sägs att Bengt Lindström, med sitt stora konstverk på Deltat i Timrå, Västernorrland, avsåg att gestalta matematikern och filosofen Pythagoras tankar kring symbolen Ypsilon (Y)...


Vår vision: "Att sälja lika många Y:n som Dalahästar..."

SCHYSSTING


”SCHYSSTING” innebär ett ställningstagande, inte bara för allas lika värde utan även att alla ska känna och uppleva likavärdet. Att bli sedd. Att bli hörd på. Att bli bekräftad. Att man duger som man är.


Med inspiration av symbolik och gestaltning kopplad till, det i Västernorrland stående, 30,5 m höga Y med förlaga av den världsberömda konstnären Bengt Lindström har ”SCHYSSTING” skapats.


”SCHYSSTING” har en direkt koppling till diskrimineringsgrunderna som, på ett övergripande plan manifesterar vad det innebär att vara schysst.


Barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna samt idrottsrörelsen liggersom en solid grund för ”SCHYSSTING”.


”SCHYSSTING” står , i grund och botten, för det goda valet, att vi på en enkel allmänmänsklig nivå säger hej, frågar hur man mår, inte tränger sig före, är snäll mot djur, inte retas, kan säga förlåt…

SALMING 21


Bilden visar en ung Börje som hockeyspelare #21 i Toronto Maple Leafs.


Börje drabbad av ALS men ändå så viljestark och i ett sammanhang där han, omgiven av sin familj,
gav oss en sista möjlighet att visa vår kärlek och respekt.


Börje med sina karakteristiska drag, ärrad av åren som gått. ”Stark som en Björn - Isens konung”.


Autografen som står för så mycket, för så många och på så olika sätt.

LIVE2TELL...


Vår tanke med "Live2Tell..." är att, som det uttrycks, en historia berättas av någon som drabbats av av psykisk ohälsa p g a. exempelvis ätstörningsproblematik och tagit sig igenom.
  
Via "Autograph4life" manifesteras personen ifråga och överskottet av försäljningen går till XXXX och deras förebyggande arbete för psykisk hälsa och att stärka unga individer att bl a kunna säga till när tanklösa, förflugna ordslängs ut. Att våga be om hjälp...

...Tell2Live.

GENIUS LOCI


”Att kunna gå utanför dörren, med en koppkaffe, när man själv vill, hur som helst, och realisera en idé, tanke. … Det är708.
Att vara närvarande. Det är 708.
Att "Vila i klykan". Det är 708.
Att kunna erbjuda det där lilla extra.
Det är 708.
Att låta kropp och tanke löpa fritt.
Det är 708.
Att via tidigare erfarenheter bygga något nytt. Det är 708.
Att låta varje stund vara av betydelse. Det är 708."

"708" ärhelt enkelt en del av min hemadress och hemmaplan och antyder styrkan ochmöjligheterna av /kring platsen där man bor, lever och verkar med allt vad det nu innebär...

VAD/VAR ÄR DITT GENIUS LOCI?

HOCKEYDYNAMIT


Ishockeyns själ är svår att definiera, men det finns flera faktorer som bidrar till dess popularitet.

En av dessa faktorer är sportens snabba tempo och intensitet. Ishockey är en sport som kräver snabbhet, smidighet, och uthållighet från spelarna.

 

En annan faktor som bidrar till ishockeyns popularitet är dess sociala aspekter. Ishockey är en sport som ofta spelas i lag, vilket innebär att spelarna måste samarbeta och kommunicera för att nå framgång.


Detta kan bidra till att bygga starka vänskapsband och gemenskap inom och runt laget som ges uttryck i ett än större sammanhang.- HOCKEYDYNAMIT

15


Andy Warhol sa en gång att alla människor får sina 15 minuter av

berömmelse.


På samma sätt kan design skapa en plattform där man blir sedd, hörd och lyssnad på.


Genom att använda design som ett verktyg kan man uttrycka sig själv och få sin röst hörd i en värld som är full av information och konkurrens.


Dessa 15 minuter kan vara en möjlighet att skapa något unikt och få det att skina i rampljuset.

THE SKVADER OF SWEDEN 


Med rötterna i vår lokalhistoria och i våra berättartraditioner är Skvadern ett väsen i vardande genom kunskap och humor i samverkan och samförstånd.


Vår strävan är att lyfta Skvadern som symbol och varumärke och ge Håkan Dahlmark en rättmätig plats i vår kulturhistoria och platsidentitet.


Den knyter ihop vår region genom att manifestera såväl naturen med dess mystik och folktro som staden, med träpatroner, arbetarrörelse, idrottsrörelse, feminism, särpräglad humor och berättartraditioner och lyfter upp detta i en nutida och framtida kontext.


Våra intentioner är att samla olika perspektiv och berättelser om och kring Skvadern och låta dessa hamna under"The Skvader of Sweden"och dess vingar


Ett starkt varumärke som manifesterar och befäster vår region i ett nationellt och globalt sammanhang och gör det med såväl djup som bredd.


En markör för styrka att stå emot det onda i tiden.