TRUE COLOURS
OF SWEDEN


"The True Colours of Sweden" - "Färgernas magi" möjliggör en så väl yttre som inre resa.

En resa som börjar i gårdagen, landar i nutiden och sätter framtiden i ett hållbart perspektiv...


En resa där färgerna, enskilt och tillsammans bidrar till insikt om oss själva och om vår omvärld"...


The True Colours of Sweden" symboliserar summan av ett yttre och inre landskap.


Med "Y:et" i Timrå med dess färger, symbolik, det ursprungliga och världskonstnären Bengt Lindström i centrum.


"The True Colours of Sweden", där varje enskild färg har en betydelse och tillsammans skapar en schysst och hållbar helhet.